Mirko Videoprodukties

 

Inleiding

Al op jonge leeftijd ben ik begonnen met maken van filmpjes. Eerst op smalfilm, wat twintig gulden per drie minuten kostte en dan zonder geluid, later kocht ik mijn eerste videocamera. Samen met een videorecorder kon ik d.m.v. copieren leuke filmpjes monteren. Wel jammer dat bij elke generatie copie de beeldkwaliteit sterk terugliep. Nu, na enkele videocamera's verder, heb ik deze hobby nog steeds behouden. Monteren d.m.v. copieren hoeft nu niet meer. Met de pc is digitaal en verliesvrij te monteren. De mogelijkheden zijn onbeperkt! Toch valt of staat een leuk filmpje niet met het aantal gebruikte effecten, titels, of andere digitale bewerkingen. Integendeel kan teveel gebruik hiervan een film juist vervelend maken om naar te kijken. De sleutel voor goede en leuke fimpjes is nog steeds creativiteit samen met wat basiskennis van het filmen: Laat het onderwerp  bewegen inplaats van de camera, probeer een soort verhaallijn te creeren, gebruik de zoomfunctie spaarzaam, geef ook het geluid van de film genoeg aandacht; het zijn slechts enkele van de vele nuttige tips.

Meercamera-registraties:

"Live geregisseerd"

In 2001 ben ik begonnen met enkele experimenten van meercameraregistraties. Deze hebben plaatsgevonden tijdens de clubcampioenschappen van de squashclub in Castricum en tijdens de intrededienst van de nieuwe dominee in de NHkerk, ook in Castricum. Gedurende deze gebeurtenissen zijn drie tot vier camera's gebruikt voor de opnames welke "live" zijn geregisseerd d.m.v. een Videonics mengpaneel.

Voordelen:

- Alle video en audiokanalen worden live aan het mengpaneel toegevoerd. Het beeld en audiosugnaal loopt zo altijd in synchroom.

- De cameramensen zijn via koptelefoon aan te spreken en kunnen zo gedurende de opname's worden bijgestuurd en op elkaar afgestemd.

- Het resultaat is gelijk klaar. Er hoeft achteraf niet meer langdurig gemonteerd te worden.

Nadelen:

- Indien de inhoud gebeurtenis precies bekend is is de kans groot dat er net te laat wordt overgeschakeld naar de juiste camera, zodat de regie van de opname niet optimaal is.

- Er dienen op locatie veel kabels en snoeren gebruikt te worden alsmede dient er ruimte te zijn om een regietafel in richten.

"Montage achteraf"

De opnames bij een meercameraopname, die achteraf zal worden gemonteerd, zijn gemakkelijk. Het enige dat nodig is, zijn voldoende camera's en statieven. In elke camera loopt een band, welke later allemaal op de harde schijf van een computer worden geladen. Achteraf zijn deze banden m.b.v. videobewerkingsprogramma's als 'Adobe Premiere' te synchroniseren en kan een montage worden gemaakt. Erg gemakkelijk is het om in het begin van de opnames een synchronisatiepunt te maken. Zorg dat alle camera's duidelijk iemand in beeld hebben die vervolgens een keer hard in zijn of haar handen klapt. Het dichtklappen van de handen gaat zo snel dat dit later een makkelijk synchronisatiepunt is. Voorwaarde is wel dat de band in elke camera continue blijft doorlopen.

Voordelen:

- Achteraf kunnen heel rustig de banden geregisseerd worden. Er kan tot op het beeldje nauwkeurig op het juiste moment naar een andere camera worden geschakeld.

- Op de locatie van de opname zijn niet veel snoeren en apparatuur nodig.

Nadelen:

- De banden moeten achteraf gesynchroniseerd worden.

- De montage is vrij bewerkelijk en kan zeer veel tijd in beslag nemen.

- De mini-DV banden, waarop wordt opgenomen, hebben een maximale duur van 60 minuten

- Het is niet mogelijk de cameremannen of -vrouwen centraal instructies te geven

"Combinatie van live geregisseerd en montage achteraf"

Wat een goede oplossing kan zijn is een combinatie toepassen. Hiermee wordt de gebeurtenis opgenomen volgens het live regisseren. Echter lopen extra, in elke camera, ook banden mee. Voordeel hiermee is dat ongelukkige, of te late camera wissels, achteraf nog gecorrigeerd kunnen worden. Ook is een voordeel dat in geval van storing in de regietafel er toch nog opgenomen wordt.  Nadeel blijft dat het achteraf vrij bewerkelijk blijft om correcties uit te voeren en dat het nodig blijft om veel apparatuur te verslepen om daarmee een regietafel in te richten. Opmerkelijk is dat de combinatie "live regisseren" met "montage achteraf" professioneel praktisch nooit wordt toegepast. Bij een live uitzending kan dat natuurlijk ook niet, maar bij andere registraties blijven regie fouten vaak zitten.

Reserveringen:

Mijn doel is het vastleggen van een belangrijke gebeurtenis, trouwerij, opvoering of ander evenement zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Dit begint met een goede voorbereiding, te beginnen met een uitgebreid gesprek met de opdrachtgever(ster). Vervolgens zal bekeken moeten worden welke registratiemethode het beste kan worden toegepast. Daarna zal ik mogelijk een voorstel doen voor de opnames. Hierbij zal rekening worden gehouden met  beschikbare tijd van mijzelf en eventuele collega-cameramensen, geschiktheid van locatie, belichting en budget. De videoproduktie zal uitgevoerd worden als hobby, echter zal er wel een onkostenvergoeding worden berekend. Het resultaat kan op verschillende dragers worden aangeleverd. Voor het eventueel veelvuldig copieeren zal een overeenkomst moeten worden gemaakt. De master-tape zal over mini-DV worden aangeleverd. Een copie van deze master-tape zal in bezit blijven van mijzelf. Voor eventuele copyrights, rustende op een voorstelling, en de daaruit vloeiende consequenties m.b.t. het aanleveren van de videoregistratie, kan ik geen verantwoordelijkheid nemen. Bij een trouwerij speelt dit natuurlijk niet, maar bij het opvoeren van een bestaand stuk kan het iets zijn om rekening mee te houden, indien de videoregistratie publiekelijk wordt verspreid of beschikbaar gemaakt. Tot slot, hoewel het nog nooit gebeurd is: mocht een opname om wat voor reden dan ook mislukken of niet aan de verwachtingen voldoen, kan ik hiervoor geen verantwoordelijkheid nemen.

Mocht uw interesse gewekt zijn, kunt u een Email sturen naar: mirko-video@mirkonet.nl                   <mirko-home>

Demo van mijn eigen bruiloftsvideo: http://www.mirkonet.nl/bruiloft/bruilofts-video.asp