Home
Actiepunten
Kandidaten
Forum
Nieuws
In de media
Persberichten
Humor
Enquêtes
Contact
 

 
LjstRatelband.nl en de andere kleine partijen toch beter dan verwacht

Gisteren heeft Emile Ratelband de lijsttrekker van Lijst-16-Ratelband.nl een enquete gehouden in samenwerking met notaris Buisman uit Delft in Almere onder passerende voorbijgangers. De enquete is gehouden onder 544 mensen en moet een representatief beeld vormen van wat woensdag komen gaat omdat Almere een gemiddelde Nederlandse bevolking heeft. Het CDA heeft daar heel verloren en ook de uitkomst van andere partijen was heel verrassend. De stembiljetten werden in een door de notaris verzegelde stemkist gedeponeerd door de stemmers.

Als het juist wat Emile Ratelband denkt gaat het met zijn partij en de andere kleine partijen toch beter dan verwacht. Alle stembriefjes zijn door Notaris Buisman uit Delft gisteravond geteld en in een akte opgenomen. De verwachting is dan ook dat de zwevende kiezers op het laatste moment toch nog op Lijst Ratelband.nl en kleine partijen gaan stemmen om zo het protest tegen de oude politiek te laten klinken.

Het stemgedrag zag er als volgt uit ; PVDA 162 stemmen, VVD 74 stemmen, SP 55 stemmen, partij Ratelband.nl 54 stemmen, Groen Links 44 stemmen, LPF 32 stemmen, CDA 29 stemmen, Christenunie 17 stemmen, partij van de dieren 6 stemmen, partij Leefbaar Nederland 3 stemmen, partij van de toekomst 3 stemmen, VIP 1 stem, 34 geen stem, blanco 7, en 2 ongeldig.

Bron ; Adriaan A.van Gennep, Campagne Team Lijst-16-Ratelband.nl Tel ; 010-212.08.04 mobiel ; 06-142.41.600 e-mail ; inbucotradenl@cs.com

Adres notaris Buisman Voorstraat 21 Delft.

Vraag nu uw pincode aan!

Vanaf vandaag is het mogelijk actief mee te stemmen over het beleid van LijstRatelband.nl U kunt toegang krijgen tot het besloten deel van onze website, dit door uw eigen pincode aan te vragen! Meer info: pincode@ratelband.com

Bloemenactie

Dit zijn reacties van mensen die spontaan reageren op onze oproep bloemenactie.

Download het overzicht!

Artikel in de Washington Post over Emile en LijstRatelband.nl:

Lees het artikel

Laat uw stem niet verloren gaan!

Misschien dat u op 22 januari niet zelf kunt gaan stemmen. Misschien gaat u helemaal niet stemmen? Mocht dit het geval zijn, laat dan uw stem niet verloren gaan! LijstRatelband.nl is graag ook uw volksvertegenwoordiger! Om ons te kunnen machtigen dient u contact met ons op te nemen via het volgende e-mail adres: lijst@ratelband.com

Toch niet naar Australië!

Vorige week gaf Emile te kennen naar Australië of de Fiji-eilanden te zullen emigreren als we op 22 januari geen zetels zouden halen. LijstRatelband.nl heeft echter zondag besloten deel te nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen, en een beroep op Emile gedaan om toch te blijven. Emile heeft aan die oproep gehoor gegeven en toont daarmee duidelijk aan dat de democratie binnen onze beweging zwaarder weegt dan zijn eigen standpunt.

Verslag bijeenkomst Omroep Gelderland

Joy schreef een verslag. U kunt het hier lezen.

Groepsfoto
foto: QViCom Fotografie

Oproep plakkers

In heel Nederland wordt inmiddels druk geplakt. Toch is uw hulp nog welkom, want tot 22 januari willen we de borden goed bijhouden.
Vooral in de regio's Groningen, Friesland en Drente, in de Betuwe en in Haarlem hebben we uw hulp nog nodig!
Als in uw gemeente geen verkiezingsborden staan, kunt u ons helpen door de poster achter uw raam te hangen!
Stuurt u dan even een e-mailtje met uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer naar info@lijstRatelband.nl. Zet u er even bij of u over een auto beschikt en hoeveel posters u denkt kwijt te raken?
naar boven

Kort geding tegen Akzo Nobel

LijstRatelband.nl bereidt op dit moment een kort geding voor tegen Akzo Nobel en Railion om met onmiddellijke ingang de chloortransporten die drie tot vier keer per week tussen Hengelo c.q. Delfzijl en Rotterdam plaatsvinden te stoppen. Deze treinen rijden met een snelheid van maximaal 65 kilometer per uur via Amersfoort, Utrecht, het Gooi, Amsterdam en Den Haag naar Rotterdam. Als een ongeluk zou gebeuren, waarop de kans overigens gering is, of een terroristische aanslag zou worden gepleegd, dan zullen minimaal anderhalf miljoen doden vallen. Onder druk van een aantal ons sympathieke milieu organisaties heeft Akzo Nobel reeds toegezegd in januari 2006 met deze transporten te zullen stoppen. LijstRatelband.nl vindt dit ontoelaatbaar en zal bij de rechter via een kort geding eisen dat ze per direct worden gestopt, omdat Akzo Nobel en Raillon niet aan de minimale veiligheidseisen voldoen. Wij vinden het onverantwoord dat burgers in 57 gemeenten drie tot vier keer per week worden blootgesteld aan risico's die beduidend groter zijn dan die van opslag van vuurwerk in een woonwijk. De veiligheid van mensen vinden wij zwaarder wegen dan economische belangen. Meer informatie over dit onderwerp en juridische bijstand is welkom op info@lijstRatelband.nl.
naar boven

Aandacht voor wat u belangrijk vindt!

De komende weken zal Emile Ratelband het land doortrekken om met zoveel mogelijk bevolkingsgroepen in contact te komen. Wij willen graag van u horen wat er verbeterd kan worden in ons land. Zo gaan onder meer we met voetbalsupporters praten over oplossingen voor het voetbalvandalisme en met openbaar vervoersbedrijven over verbeteringen in het OV. Als u een onderwerp heeft waarvoor u de aandacht wilt vragen, nodigt u ons dan uit voor een werkbezoek. Stuurt u een mailtje naar info@lijstRatelband.nl waarin u omschrijft Waar, Wanneer u Waarvoor u ons uitnodigd.
naar boven

Het Ratelband.nl netwerk

Ons uitgangspunt is dat van de vrije Nederlander die greep wil hebben op zijn of haar omgeving en toekomst. De Overheid heeft zich ontwikkeld van een dienaar van het volk tot een elite die over het volk heerst en de legitimatie om dat te doen eens per vier jaar in “verkiezingen” laat vaststellen.

Alle belangrijke maatschappelijke posten worden verdeeld onder 3% van de bevolking. Vrijdenkende mensen komen er niet meer aan te pas. Wij willen dat iedereen kans maakt op dit soort posten. Wij hebben een hekel aan politiek correct denken. Alles moet kunnen worden bepraat. Alleen dan kunnen breed gedragen oplossingen worden gevonden.

Wij zijn geen feestpartij, maar wel een leuke partij. Wij zijn geen ruziemakers. Wij zijn serieus. We krijgen hulp van vele deskundigen, maar willen ook uw hulp. Wij zijn van mening dat de politiek leuk is en dat het onze plicht is om u duidelijk te maken waar het allemaal over gaat. Dat het onze plicht is om u te vertegenwoordigen. Het gaat over uw toekomst.

Wij hebben een programma, maar dat staat niet vast. Ook onze visie op Nederland is voortdurend aan verandering onderhevig. Wij wijken af van alle andere partijen, omdat wij voortdurend de mening van de Nederlanders willen laten horen over alle zaken die er spelen. Wij willen volksvertegenwoordigers zijn. Niet uw nieuwe baasjes.

Ons superrijke land is goed om in te leven en dat willen we zo houden. De problemen waar ons land mee worstelt zijn ook erg groot. De oplossingen kunnen alleen maar worden gevonden als er door zoveel mogelijk mensen over wordt meegedacht en meegepraat. De politiek is niet van de politici, maar van de mensen.

Zoals vroeger priesters in het Latijn preekten om discussie van het kerkvolk te voorkomen, wordt nu door de dames en heren politici vaktaal en enorme ingewikkelde processen gebruikt om hun eigen gang te kunnen gaan.

Dat willen wij veranderen. Wij willen zelf weten waar het om gaat. Wij willen dat u weet waarover en waarom het gaat. De problemen dienen zo te worden verteld dat de Nederlanders hun eigen mening kunnen vormen en hun eigen oplossingen kunnen aandragen.

De problemen dienen zo te worden gepresenteerd dat de politiek weer leuk en spannend wordt en weer wordt bepraat waar dat hoort. In huiskamers, kantoren, sportclubs en fabrieken. Wij zijn dus ook vertellers.

Een van de middelen die wij gebruiken om u bij de politiek te betrekken is het Internet. Wij zullen alle belangrijke zaken die in Den Haag en Brussel spelen op een begrijpelijke wijze op onze website zetten. Iedereen kan met opmerkingen en oplossingen reageren.

Elke dag kunt u zien wat er verandert in onze standpunten en wat de mogelijke oplossingen zijn. Uiteindelijk besluit het netwerk van Ratelband.nl welke oplossingen worden gekozen via een interne stemming op de website. Onze 2e Kamerfractie zal dus deze standpunten uitdragen.

Wij zullen ook veel het land in gaan om met u te praten. Maar dat doen we dan wel op zo’n manier dat het voor u leuk is om aan zo’n bijeenkomst mee te doen. Wij zullen alle multimediale middelen gebruiken om u een plezierige avond te bezorgen Maar op die avonden wordt ook gepraat over ons land en onze toekomst. Door u, over u, met ons

Wij gaan er voor…… en willen graag dat u meedoet. Wij willen dat u wij wordt
naar boven

foto Emile
foto: QViCom Fotografie

naar boven

Aanmelden nieuwsbrief
emailadres:


Enquête
Gaat u op LijstRatelband.nl stemmen?

Voor entertainer en verse politicus Emile Ratelband staat 'nieuwe politiek' voor interactiviteit: de stem van het volk via internet en SMS. Ook Ratelband opent het media-offensief en maakt met hulp van zijn dochter een aantal tv-spotjes. Planet Internet doet verslag.
breedband
modem